ใบสั่งขาย

ข้อมูลการสั่งสินค้า
Order No: 160305
ใบสั่งขายเลขที่: 349021
วันที่สั่งสินค้า: 08-07-2013 ให้ส่งของวันที่ 09-07-2013
ชื่อพนักงานขาย : สุวิศิษฎ์ เขต : ภาคอีสาน
เบอร์โทร/แฟกซ์ : 081-466-2350
คำสั่งพิเศษลูกค้า:
ท่อกลม Fuji 202 /
ข้อมูลลูกค้า ร้าน: ธนชัยรุ่งเรือง เขต: ภาคอีสาน
ผู้ติดต่อ: คุณยุทธพงษ์ กิจปัญญาเจริญ ที่อยู่: 237/5-8 ถ.ธนะพล ต.กาฬสินธุ์ จังหวัด: กาฬสินธ์
โทร: 043-820-170 แฟกซ์: 043-820-171
ขนส่ง: สายสี่ขนส่ง 086-172-5037 หรือ ดาวศรีบุญลือ
เงื่อนไข: โอนเงินก่อนส่งของ วงเงินเครดิต บาท
คำสั่งพิเศษร้าน: เฉพาะอะไหล่เครดิต 30 วัน 28/1/14
ราคาปัจจุบัน:


 
No. ชื่อสินค้า / ขนาด Code ราคา ตัดกอง ราคาสินค้า ราคาพิเศษ ยอดสั่ง หน่วย ราคารวม
1 . ท่อกลม Fuji 202 / (6 หุน) 19.1 mm x 1.0 mm F202 - E (UN) D2/7 239.00 229.54 60 เส้น 13,772.40
2 . ท่อกลม Fuji 202 / (1.5 นิ้ว) 38.1 mm x 1.0 mm F202 - E (UN) D2/7 488.00 468.68 30 เส้น 14,060.40
:: คำสั่งพิเศษ ธุรการ ::
เซลล์สั่งออเดอร์

โอนเงินมาแล้วยอด 27,833 บาท 1/7/13 #5508

**ราคา UN rebate-2%
ราคารวม 27,832.80
หักส่วนลด 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00
รวมทั้งสิ้น 27,832.80
   
ธุรการ อนุมัติ
ผู้จัดทำ / ผู้ตรวจสอบ
( วันที่ออกใบสั่งขาย 08-07-2013 )

ผู้อนุมัติ: pornchai
( วันที่ 08-07-2013 ( 15:12:48 ) )
ส่งแล้ว

stock
วันที่ 09-07-2013 ( 14:42:22 )
รอตรวจสอบ